Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFFATTNING a3v~fat2niŋ (a`ffattning Weste), r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
vbalsbst. af föreg. — konkretare:
a) (†) skrifvelse l. koncept till sådan. Affattning .. Composition, minute. Weste (1807).
b) (ett litteraturalsters) form l. redaktion. (Folkvisorna) i sin nuvarande affattning. Rydqvist Hist. språkf. 25 (1851, 1863). Den äldsta affattningen af Uplands lagar. Dens. SSL 5: 241 (1874).
c) (†) ritning, karta. Möller (1790). Affattning .. dessein. Weste (1807).
Ssg (jfr AFFATTA 1): AFFATTNINGS-TID310~2.

 

Spalt A 171 band 1, 1898

Webbansvarig