Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFBILDNING a3v~bil2dniŋ (a`fbildning Weste), r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
vbalsbst. af AFBILDA. — konkret:
1) bild (som återgifver en förebild), numera särsk. om plansch; efterbildning. En bok med talrika afbildningar. Wexionius Vitt. 375 (c. 1680). Väggarna i hvarje lärosal .. (voro) behängda med illuminerade (dvs. färglagda) afbildningar af .. naturföremål. Tegnér 3: 279 (1827). (Rummet) är en noggrann afbildning efter det inre af Barents’ hus. Nordenskiöld 1: 286 (1880). — jfr: En grupp af Christus- och helgon-afbildningar. Atterbom Minnen 332 (1818). — jfr äfv.: (Sången) var en afbildning i ljud af .. förödelsens styggelse. Lysander Skr. 134 (1864); jfr under AFBILDA 6.
2) (†) skildring, beskrifning, framställning (i ord). (Kristiern) låg .. honom (Arcimboldus) i öronen med förklenlige afbildningar af Sturen. Celsius G. I:s hist. 34 (1746, 1792). jfr AFBILDA 4.
3) (föga br.) = AFBILD 2 c; jfr 2 b. Den synliga naturen förklarades som en afbildning af det .. oändliga. Ehrenheim Fys. 277 (1822).
Ssgr (jfr AFBILDA 2): AFBILDNINGS-DRIFT310~2. Samtiden 1874, s. 202.
-SÄTT~2. Brunius Resa 80 (1839).

 

Spalt A 115 band 1, 1898

Webbansvarig