Publicerad 1893   Lämna synpunkter
AFARBETA a3v~arbe2ta (a`farbeta Weste), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[jfr d. afarbeide, t. abarbeiten]
arbeta bort, gm arbete aflägsna. — jfr ARBETA AF.
1) sjöt. arbeta (ett fartyg) från land, göra (ett fartyg) flott. Jungberg (1873).
2) gm arbete minska l. utplåna (ngt).
a) byggn. Är ett skikt färdigsatt, så afarbetas (3 uppl. 1890: borthuggas) de på dess bygg varande ojemnheterna. Rothstein 567 (1856, 1875).
b) om en skuld. Sedan (gesällen) .. hos Mästaren antingen afarbetat eller contant betalt .. (sin) skuld. Publ. handl. 14: 13 (1787). Kindblad (1867).
3) (föga br.) gm arbete blifva färdig med; göra undan, afsluta (ngt, som man fått sig ålagdt). Afarbeta .. straffarbete. Björkman (1889).

 

Spalt A 104 band 1, 1893

Webbansvarig