Publicerad 1893   Lämna synpunkter
ADRESSAT ad1räsa4t l. -res-, m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[af t. adressat]
person, till hvilken bref l. dyl. är adresseradt; (bref-)emottagare. SFS 1853, nr 63, s. 46. Det åligger .. adressaten, såvidt han vill brefvet utfå, att erlägga det obetaldta eller bristande portot. Post-handb. VI (1858). jfr BREF-, PAKET-ADRESSAT. handel. = NÖDFALLS-ADRESSAT l. NÖDFALLS-ADRESS. Nisbeth Handels-lex. (1866).

 

Spalt A 67 band 1, 1893

Webbansvarig