Publicerad 1893   Lämna synpunkter
ADER, r. l. m.; best. -n; pl. adrar.
Etymologi
[fsv. arþer, adher, plog]
(bl. i Finl.) plogland, ungef. = mantal. (541/8) Adrar landh. Tigerstedt Kexh. läns hist. civ (cit. fr. 1650). Uti .. Socknar .. hvaräst beräkning af Adertal nyttjas, skola (för skall) en Ader svara mot ett helt Mantal. FFS 1816, s. 342. Ader, .. (jfr) mantal. Meurman (1846). I de sydliga pogosterna (af Kexholms län) erlades (på Gustaf II Adolfs tid) jordskatten efter vissa fasta jordetal, kallade ”ader”. Schybergson 1: 397 (1887). — jfr ARDER, ÅRDER.

 

Spalt A 55 band 1, 1893

Webbansvarig