Publicerad 1893   Lämna synpunkter
ADALRUNA, f.; best. -an.
Ordformer
(adul-)
(†) ursprunglig l. gammal vishetslära. Moses hafwer först af Gudj sielf fåt lära / Then Adulrunan then wj billigt troo och ära. Spegel Guds verk 40 (1685). jfr Dens. Gl. (1712). — jfr ADELRUNA.

 

Spalt A 43 band 1, 1893

Webbansvarig