Publicerad 1893   Lämna synpunkter
ACKVISITION ak1visitʃω4n l. -iʃ-, äfv. akvi1., r. (f. Rydqvist); best. -en; pl. -er.
Ordformer
(adqvisition)
Etymologi
[af t. o. fr. acquisition, lat. acquisitio]
1) abstr. (mindre br.) förvärf, förvärfvande. Adqvisition af .. Frälse ägendomb. 2 RARP I. 2: 321 (1720). Dalin (1850).
2) konkr. förvärfvad sak, vinning, vinst. Han är en (god) ackvisition för vårt sällskap. Pfeiffer (1837). Småskolan, denna nya acqvisition på skolområdet. Verdandi 1883, s. 277. Till konsultativt statsråd lyckades vi göra en .. god .. ackvisition i .. B., hvilken kan anses .. hafva motsvarat idealet af en sådan ämbetsman. De Geer Minnen 2: 79 (1892).
Ssg: ACKVISITIONS-KATALOG10— l. 0103~002. (Skol-) Biblioteket varde .. försedt med .. acquisitionsKatalog, hvaruti böckerna .. införas i den ordning de tillkomma. Försl. t. skol-ordn. 1817, s. 60. Lundin N. Sthm 353 (1888).

 

Spalt A 41 band 1, 1893

Webbansvarig