Publicerad 1893   Lämna synpunkter
ACKUSCHÖR ak1uʃö4r l. 4r, äfv. -ɯ-, m.||(ig.); best. -en, hvard. äfv. -n; pl. -er.
Etymologi
[af fr. accoucheur]
läkare, som biträder vid förlossningar. Serenius (1734, under midwife). NF (1875).
Ssg: ACKUSCHÖR-GRODA103~20. [efter fr. crapaud accoucheur] zool. Hanen af .. accoucheur-grodan (Alytes obstetricans) lindar de befruktade äggsnörena omkring sina bakben och nedgräfver sig med dem i fuktig jord, der han stannar till dess att larverna äro utkläckta. Thorell 2: 236 (1861).

 

Spalt A 41 band 1, 1893

Webbansvarig