Publicerad 1893   Lämna synpunkter
ACKUMULATOR ak1ɯmɯla3tor2 l. akɯ1-, r. l. m.; best. -n; pl. -er ak1ɯmɯ1latω4rer l. 010—.
Etymologi
[af eng. o. lat. accumulator]
tekn. eg. (kraft-)samlare; apparat, som (t. ex. med elektricitetens tillhjälp) upptager kraft för att på annan tid l. ort l. ock med annan hastighet afgifva den. Cronquist i NF (1875). Wijkander Fys. 3: 72 (1884).
Ssg: ACKUMULATOR-PLÅT10— l. 01030~2. PT 1892, nr 250 B, s. 1.

 

Spalt A 40 band 1, 1893

Webbansvarig