Publicerad 1893   Lämna synpunkter
ACCISBAR aksi3s~ba2r, adj.
Etymologi
[af t. accisbar]
(föga br.) accispliktig; (sak,) för hvilken accis bör erläggas. Publ. handl. 6: 4333, 4345 (1756). Jungberg (1873).

 

Spalt A 32 band 1, 1893

Webbansvarig