Publicerad 1893   Lämna synpunkter
ACCEPTERLIG, adj.
(†) som kan antagas l. godkännas. Thet gemeena löpande Myntet (i motsats till bankomynt) är ingestädes på Wexlarne accepterligit. Risingh Kiöph. 61 (1669).

 

Spalt A 29 band 1, 1893

Webbansvarig