Publicerad 1893   Lämna synpunkter
ABSTRAHERANDE, sbst., se abstrahera, v.

 

Spalt A 22 band 1, 1893

Webbansvarig