Publicerad 1893   Lämna synpunkter
ABSENTIEBÖTER, sbst. pl.
(bl. i Finl.) böter för uteblifvande från rätt, dit man stämts l. kallats. Europæus (1852). Ahlman (1872). — jfr ABSENS samt UTEVAROBÖTER.

 

Spalt A 17 band 1, 1893

Webbansvarig