Publicerad 1893   Lämna synpunkter
ABSENTERA ap1sente4ra l. ab1-, l. -sänt-, l. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[af t. absentieren, fr. absenter, lat. absentare]
eg. aflägsna.
1) refl.
a) vara frånvarande, hålla sig undan. Ingen fördriste sigh att absentera sig opå föreskrifne dagar och timar med mindre .. han hafwer laga förfall. Civ. instr. 30 (1618). RARP 1: 6 (1626). Swedberg Schibb. 246 (1716). SP 1779, s. 428. Dalin (1850).
b) aflägsna sig. RARP 9: 255 (1664). NF (1875). särsk. hemligen aflägsna sig, smyga sig bort. Dalin (1871). Jungberg (1873).
2) intr. (numera bl. i Finl.) vara frånvarande. Hwilcken .. uthen skiäligt förfall absenterer, böthe .. 1 Rdr. RARP 7: 12 (1660). Ahlman (1872). De öfre (skol-)klasserna .. absenterade. Estlander i Finsk tidskr. 31: 57 (1886).

 

Spalt A 16 band 1, 1893

Webbansvarig