Publicerad 1893   Lämna synpunkter
ABONNEMANG ab1onemaŋ4 l. abon1-, n.; best. -et; pl. =, l. -er.
Ordformer
(ofta, fordom alltid, skrifvet abonnement)
Etymologi
[af fr. abonnement]
1) på förhand gjord beställning (hvarigenom man betingar sig en rättighet l. förmån l. plats osv.). De Herrskaper, som åstunda Abonementer (å teatern). GT 1788, nr 114, s. 4. Dalin (1850).
2) betalning, som på förhand erlägges (för en rättighet l. förmån l. plats osv.). Pfeiffer (1837). Dalin (1850).
Ssgr (i sht till 1): ABONNEMANGS-AFGIFT1003~ l. 0103~02. —
-BILJETT~02. Abonnements Billetterne. PT 1758, nr 85, s. 4.
-DAG~2. —
-FÖRESTÄLLNING~0020. —
-KONSERT~02. —
-KORT~2, n. —
-LISTA~20. —
-LOGE~2. —
-PRIS~2. —

 

Spalt A 14 band 1, 1893

Webbansvarig