Publicerad 1893   Lämna synpunkter
ABO a4bω, m., med ssgr: ABO-BIBO a4bω bi4bω, sbst., ABO-BIBO-CAKA a4bω bi4bω ka3ka2, sbst.
Etymologi
[med anv. af alfabetets första bokstäfver bildad s. k. ”ramsa”; jfr Landsm. V. 5, nr 212, 201, 196]
idrott. I södra Sverige och äfven annanstädes heter leken (boll stå) ”Abo, Bibo, Caka” efter de namn, som de tre första spelarne erhålla. Balck i Idr. 1: 118 (1886). Leken kallas .. flerstädes hos oss Abo-Bibo. Norman Ungd. 90 (1878, 1883). — jfr APA.

 

Spalt A 14 band 1, 1893

Webbansvarig