Publicerad 1893   Lämna synpunkter
ABDERITISK ab1deri4tisk, adj.
af föreg. Den rådande opinions-tonen, ehuru abderitisk och löjlig den ock må vara. Rademine Pockels 143 (1822). Läraren i Mathematiken (hvilken på Abderitiskt vis (dvs. på grund af förvänd anordning) äfven undervisade i æsthetiken). Beskow Vandr. 1: 40 (1833).

 

Spalt A 11 band 1, 1893

Webbansvarig