Publicerad 1893   Lämna synpunkter
ABC-BOK a3bese~bω2k, sällan 103~2, r. l. f.; best. -en; pl. abcböcker.
Ordformer
(abece´bok Weste. abcebok Sahlstedt (1773). pl. abc böker Bureus Suml. 28 (c. 1600); Swedberg Amer. 85 (cit. fr. 1714). abceböcker Sahlstedt (1773))
1) bok till undervisning i bokstäfvernas kännedom samt i stafning o. innanläsning. Then andre (klassen i skolorna) .. görs aff them som haffua lärdt Abcboken. L. Petri Kyrkoord. 85 a (1571). Svenska ABC BOKEN medh RVNOR. Bureus (1612, boktitel). En A, b, c-Bok är en Människas första Läro-spån i Orthographien, och sedermera i alla Bokliga Konster. Dalin Vitt. 6: 88 (c. 1755). Lära allmogens barn abcbok och katekes. Böttiger S. skr. 5: 23 (1867). — jfr AB-BOK, ABCD-BOK.
2) (†) alfabetiskt ordnad anteckningsbok. Ett Inventarium eller ABC book dijt .. (landsskrifvaren) dageligen deras nampn som några saker haffua att andraga in noterer. Landt. instr. 213 (1635).

 

Spalt A 10 band 1, 1893

Webbansvarig