Publicerad 1893   Lämna synpunkter
ABC a1bese4, äfv. ab1ese4 l. a4 be4 se4 (abece/ Weste), n.; best. abc’t l. abc’et; pl. =, l. abc’n.
Etymologi
[fsv. a b c. jfr mht. a b c]
eg. alfabetets tre första bokstäfver. — jfr AB I, ABCD.
1) alfabet; ett språks samtliga bokstäfver, uppställda i en viss häfdvunnen ordning. Rudbeckius Kon. reg. 452 (1619). Intet A, B, C, är fullkommeligare än the Göthers. Verelius Run. 11 (1675). — särsk. ss. föremål för enkel l. elementär kunskap. Så sku wij börja på at lära A, B, C. Fånge 10 (c. 1710). Det är klart som abc. Wennerberg 4: 169 (1885). — jfr BILDER-, RUN-ABC.
2) de första grunderna (af ngt). Breviarium continens initia eruditionis, eller: lärdoms och vetenskapers ABC. (1734, boktitel). ABC i Vett och Heder. Thorild 3: 438 (1792). ABC i financerne. (1814, boktitel). Språkläran är odlingens ABC. Tegnér 3: 251 (1825). Lära dem slöjdens abc. Gripenberg 72 (1886).
3) (†) alfabetisk uppställning. Vt-tydning opå någre gamble och sälsynt brukade Ord effter ABC. Stiernhielm Ut. (1668). Et Register efter a, b, c. Möller (1755).
4) kväde (i sht psalm) med strofernas begynnelsebokstäfver följande i alfabetisk ordning. Ett christeligit A. B. C. J. Erici i 2 Saml. 4: 175 (1588). Det gyllene abc, ett namn, som tillagts den psalm, som i Ps. af 1695 har numret 260. Thet Gyllene A B C. Ps. s. 245 (1673). De frommas gyldene ABC öfver HErrans ord (af strofernas begynnelsebokstäfver i den hebr. texten föranledd benämning på 119 psalmen). Melin Hel. Skrift. Psalt. 167 (1861).
Ssgr: (1) ABC-BARN103~ l. 300~2. [jfr d. abcbarn] abecedarie. Lind (1738, 1749). Möller (1790).
-BOK, se d. o. —
(1) -BRÄDE. (†) Serenius (1734, under battle-dore). Heinrich (1814).
(1) -DJÄKNE. (†) gosse, som är abecedarie. Dict. Hamb. (1700).
(1) -FÖLJD~2.
(1) -GOSSE~20. = -DJÄKNE. A B C Gosse, Elementarius. Lex. Linc. (1640). Nyström (1794). Björkman (1889).
(1) -KLASS~2. Hagstedt Handl. i vexelund. 45 (1821).
(1) -KORT~2, n.
(1) -LÄSNING~20.
(1) -METOD~02. 1) Bokstafs- eller ABCmetoden, 2) Ord-metoden, samt 3) Ljud-metoden. Svedbom Sätten att lära barn läsa 3 (1854).
(1) -ORDNING. (†) Verelius Run. 67 (1675).
(1) -POJKE~20. = -DJÄKNE. Dict. Hamb. (1700). Kindblad (1867).
(1) -TABELL~02. Abc-, stafnings- och renläsningstabeller. Svensson Handl. f. vexelund. 7 (1823).
(1) -TAFLA ~20. [jfr t. abctafel]
1) tafla, på hvilken bokstäfverna skrifvas vid första undervisningen. Lindfors (1815).
2) tabell öfver olika slags alfabet. Kindblad (1867).
(1) -VERS(ER)~2. verser till inöfning af alfabetet (hvars bokstäfver antingen själfva uppräknas l. ersättas af med dem begynnande ord). E. H. Tegnér i 3 SAH 6: 272 (1892).

 

Spalt A 9 band 1, 1893

Webbansvarig