Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KASK kas4k, sbst.1, r. l. m.; best. -en; pl. -ar (SP 1792, nr 290, s. 4), äv. (numera föga br.) -er32 (Tersmeden Mem. 2: 11 (1734), KrigVAT 1840, s. 164).
Ordformer
(förr äv. skrivet ca-. kask (ca-) 1701 osv. casque (-qve) 16881868)
Etymologi
[jfr eng. o. fr. casque; ytterst av span. o. it. casco (se KASKO); jfr KASKETT]
1) (i sht i fråga om ä. l. utländska förh.; jfr dock a) benämning på olika slags hjälmar av styvt läder l. metall l. (i England) av kork (i allm. med skärm både fram o. bak samt upptill slutande med en pik l. kam); särsk. om en vid olika sv. truppslag förr bruklig paradhuvudbonad av svart blankt läder, framtill försedd med emblem o. upptill med pik. Alexander .. tar af sin Casque. Börk Darius s. 49 (1688). Med casqve och pamp, och epaulette, / Visst ser man tapper ut, Annette! Stenhammar 104 (1795). Lefrén Förel. 1: 82 (1818; i fråga om förh. hos romarna). Kongl. Maj:t har under den 15 Maj i nåder gillat och fastställt modell till nya Casquer för Lif-Regementets Dragon-Corps. KrigVAT 1840, s. 164. Spak Unif. 27 (1890). Alm BlVap. 275 (1932). — särsk.
a) (fullt br.) om hjälm för polisman l. brandsoldat. Ahlström Eldsl. 365 (1879). En polis fick kaskpiken inslagen i hjässan tvärs genom kasken. Ossiannilsson Barb. 325 (1908). — jfr BRAND-, POLIS-KASK.
b) i utvidgad l. bildl. anv.
α) om olika kaskliknande huvudbonader; jfr FILT-, SOL-KASK. — särsk. [jfr motsv. anv. i fr.] (förr) om ett slags kaskliknande kvinnlig huvudbonad. En Författning, som skulle sträcka sig til Fruentimrens .. casquer, hattar och mössor, med mycket mera, .. skulle förefalla något löjelig. Schönberg NatKlädedr. 11 (1773).
β) (föga br.) zool. om den hornartade utväxten på huvudet hos vissa fågelarter: ”hjälm”. Hjälmhornfågeln, Cranorrhinus, från Celebes med fårad näbb och kask. VäglednRiksmusUtlFågelsaml. 37 (1923).
2) [sannol. gm anslutning till KASKETT, som uppfattats ss. identiskt med fr. cachet, sigill] (†) stämpel (på sigill). Et simpelt Pitscher kostar 2 Louis d’or; och et dubbelt eller med 2:ne Casquer kostar 4 à 5 dito. Björnståhl Resa 4: 30 (1782).
Ssgr (till 1 (a)): KASK-PIK. Ossiannilsson Barb. 325 (1908).
-REM. rem varmed en kask fastknäppes under hakan. SAOL (1900, 1923).

 

Spalt K 670 band 13, 1935

Webbansvarig