Publicerad 2011   Lämna synpunkter
UNIERA un1ie4ra, förr äv. UNERA, v. -ade.
Ordformer
(uner- 16641954. unier- 1627 osv.)
Etymologi
[liksom t. unieren av fr. unir, av lat. unire, till unus, en (se EN, räkn.). — Jfr REUNIERA]
(† utom i slutet) förena l. ena l. samla (ngra l. ngt); i fråga om politiska l. religiösa förh.: ingå förbund l. överenskommelse med (ngn), förr äv. refl., särsk. i uttr. uniera sig med ngn. De Påler uniera sig med de Swenska och slå Ryszen up ifrån belägringen. Girs J3 72 (1627). Lijkformigheeten uti Justitien och desz administration (är) ett kraftigt medel at uniera folck och Ständerne tilsamman. Stiernman Riksd. 1412 (1662). Kongl. Maÿ:tz bref, att the söndrade Pastorater skola unieras. VDAkt. 1697, nr 456. Salongen var .. dekorerad med de unerade staternas namn och sköldar. Wieselgren ÖAtl. 33 (1876). Under unionstiden fingo .. (de tre kronorna i riksvapnet) väl i gott folks öga beteckna de tre unierade rikena. SvD(A) 10/5 1935, s. 13. Ekbohrn (1936). — särsk. kyrkohist. i p. pf. i adjektivisk anv. särsk.
α) som har avseende på l. tillhör en ursprungligen ortodox l. orientalisk kristen åskådning som har anslutit sig till den romersk-katolska kyrkan; äv. substantiverat, om anhängare av denna åskådning. Frey 1843, s. 231. I fråga om likformighet beträffande riter och religiösa bruk kan nog Rom pruta – det har Vatikanen gjort, när det gällt att genomföra unioner med en del ortodoxa kyrkor, och på så vis ha de unierade kyrkorna uppkommit. KyrkohÅ 1958, s. 149. Majoriteten av de kristna i (Rumänien) .. är rumänskt ortodoxa. Men där finns även unierade, det vill säga katoliker med bysantinsk rit, som erkänner påven i Rom. GotlAlleh. 28/10 2009, s. 24.
β) om kyrka (se d. o. 4) i Tyskl. som uppkommit gm sammanslagning av luthersk o. reformert kyrka; äv.: som har avseende på l. tillhör sådan kyrka. (I en tysk skola) sitta inom samma afdelning lärjungar från specifikt såväl luterska som reformerta och unierade hem. PedT 1900, s. 86. I Tyskland, där de evangeliska kyrkorna är samlade i en organisation .. som för de lutherska, reformerta och unierade kyrkornas talan. DN 3/11 1994, s. A4.

 

Spalt U 340 band 36, 2011

Webbansvarig