Publicerad 2006   Lämna synpunkter
TORSMÅNAD 4rs~1nad, förr äv. TORDSMÅNAD, r. l. m.; best. -en; pl. -er; förr äv. TORSMÅNA, r. l. m. l. f.; best. -an.
Ordformer
(förr äv. skrivet ss. två ord l. med stor begynnelsebokstav. tordzmånadh (-oo-, -t) 15671635. tormånad (-t) 16621876. torremånad 19041936. torsmåna (th-, -oo-) c. 16351703. torsmånad (th-, -oo-, -ss-, -sz-, -z-, -(e)dt, -t) 1538 osv. tårszmånat 1662)
Etymologi
[fsv. thorsmanadher, mars; jfr fd. tormonet, tortmonit, tørmaaned, d. tormaaned; jfr äv. sydsv. talesätt ss. Tor med sitt långa skägg lockar småbarn utom vägg o. d. (Granlund Ordspr. (c. 1880)), ävensom fd. thorth, d. tor, mars; sannol. samhörigt med fvn. þorri (nor. torre), månaden som följde efter julmånaden (jfr ORRE, sbst.1); trol. till TORR, adj.; sannol. har ordet anslutits till TOR, sbst.1, o. uppfattats ss. ssg av TOR o. MÅNAD]
(numera bl. i skildring av ä. förh.) namn på januari. VarRerV 4 (1538). Vthi Ianuario eller Tordzmånat (blommar) then sköna Lauendel och Spicanardus, hwilka ock wexa mykit tideliga. PJGothus Martini 343 (1608). Vintren bestod af Julmånaden Thorsmånaden och Göjemånaden. Botin Hist. 1: 125 (1789). När Tormånad .. är torr trifves säden bäst på sidländt jord. Osbeck Lah. 177 (1796). SAOL (1973).

 

Spalt T 2132 band 35, 2006

Webbansvarig