Publicerad 1999   Lämna synpunkter
SVIONISK 4nisk, äv. -o4-, adj.; adv. -T.
Etymologi
[bildat till SVIONER]
eg.: som tillhör l. avser l. härrör från svionerna o. deras tid; särsk. (numera mindre br.) om bergart tillhörande den äldsta säkert utskilda cykeln i det svenska urberget, svekofennisk; urspr. om den äldsta formationen i s. Finlands urberg. I .. (östra Fennoskandia) äro ymniga basiska vulkaniter faciesbestämmande, den undre avdelningen med tydliga .. mängder av den ”svioniska” serien. VetenskIDag 392 (1940). Man skiljer för närvarande på tre cykler under äldre urtid, nämligen den svioniska, den gotiska och den kareliska. BokNat. Mater. 339 (1953). BonnierLex. (1966).

 

Spalt S 15201 band 32, 1999

Webbansvarig