Publicerad 1998   Lämna synpunkter
SUPPRESSOR supräs3or2, r.; best. -n; pl. -er sup1räsω4rer.
Ordformer
(förr äv. supr-)
Etymologi
[jfr t. o. eng. suppressor; ytterst av senlat. suppressor, eg. tillbakahållare, till p. pf.-stammen av supprimere, undantrycka, hålla tillbaka (se SUPPRIMERA)]
(i fackspr.) om ngt som förhindrar l. undertrycker ngt; numera företrädesvis ss. förled i ssgr. BraBöckLex. (1980).
Ssgr (i fackspr.): SUPPRESSOR-CELL. om cell inom immunsystemet med förmåga att hämma andra cellers funktioner. BonnierMedOrdb. (1983).
-GALLER. (numera mindre br.) i elektronrör: mellan skärmgaller o. anod beläget galler (se galler, sbst.2 2 d) med bromsande verkan, bromsgaller. 2SvUppslB 8: 446 (1948).
-GEN. gen (arvsanlag) som förhindrar att en mutant gen på annan plats i samma l. annan kromosom kommer till uttryck. NE (1995).

 

Spalt S 14617 band 32, 1998

Webbansvarig