Publicerad 1997   Lämna synpunkter
SUFFLERA sufle4ra, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Ordformer
(souffl- 1792—1871. suffl- 1801 osv.)
Etymologi
[jfr t. soufflieren; av fr. souffler, blåsa (upp), viska, av lat. sufflare, blåsa upp, pusta, andas, av sub, under (se SUB-) o. flare, blåsa, urbesläktat med BLÅSA, v.2, BLÄDDRA, sbst. — Jfr SUFFLÉ, SUFFLETT, SUFFLÖR, SUFFLÖS]
1) (†) med avs. på hattskärm: eg.: blåsa upp; forma i välvd form. Mathilde-blå sniljer .. bilda rutor öfver hela (hatt)skärmen, som är soufflerad och bouillonerad med tyll. JournD 1853, s. 46.
2) teat. under (repetition för) teaterföreställning, om för publiken vanl. dold person: vid behov viska l. mima (del av) replik l. text o. d. för agerande skådespelare som kommit av sig, vara sufflör l. sufflös; ss. vbalsbst. -ing äv. konkretare, om enskild omgång av sufflerande. SP 1792, nr 48, s. 3. Sedan vår hjelte slutat sin tjenstgöring för aftonen med att sufflera sista akten af Dardanell, tyckte han sig hafva förtjent en qvällsvard. Hedberg 4År 62 (1857). På aftnarna brukade han sufflera på Djurgårdsteatern. Östergren (1950). Skådespelaren kom av sig och måste suffleras. SvHandordb. (1966). särsk. i allmännare l. mer l. mindre bildl. anv.; särsk. dels: viska ngt till (ngn), lägga orden i munnen på (ngn), hjälpa (ngn) på traven, dels: ge (ngn) en ingivelse, påverka (ngn); äv.: mer l. mindre i det fördolda diktera l. bestämma (vad annan person utför l. skall utföra). Tegnér Brev 6: 18 (1830). För närvarande är det von Kock et Comp., som sufflera allt hvad .. (Dalman) gör i politik. AnderssonBrevväxl. 1: 113 (1847). Det fanns utom (bonde)ståndet befintliga personer som .. trängde sig ända in i plenirummet och sökte sufflera riksdagstalarne. Lundin StockhMinn. 1: 229 (1904). (Publicisten C. Lenström) tog starkt intryck af suffleringar från skilda håll .. hvilket vållade betydliga inkonsekvenser. (Schück o.) Warburg 2LittH IV. 1: 271 (1915). Prinsen erbjöd mig .. att sitta bredvid honom och sufflera honom, om det behövdes, när han framlade min plan. Martin Sett 117 (1933). Prästen sufflerade konfirmanden under förhöret. SvHandordb. (1966).

 

Spalt S 14433 band 32, 1997

Webbansvarig