Publicerad 1991   Lämna synpunkter
STRATIFIERA strat1ifie4ra, förr äv. STRATIFICERA, v., -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Ordformer
(-ficera 17611939. -fiera 1828 osv.)
Etymologi
[av t. stratifizieren resp. fr. stratifier; av nylat. stratificere, av lat. stratum, lager (se STRATUM), o. en ssgsform av facere, göra (se FACIT); jfr äv. eng. stratify, av fr. stratifier (se ovan). — Jfr STRATIFIKATION]
(i fackspr.) ordna l. lägga l. placera (ngt l. ngra) i strata (dvs. varv l. lager l. skikt l. grupper o. d.; se STRATUM 1); i sht i a—c. (Man kan för kalkbränning i smältugn) slå kalksten små som äpplen, och tilräckeligen stratificera den med förenämde oöma bränsle (dvs. kolstybb, ris, spånor o. d.). VetAH 1761, s. 220. Det bör man berätta, at kalk, stratificerad med gödsel eller vegetabilier, kallas saltpetermagnet. Wallerius ChemPhys. II. 1—2: 82 (1765). Utur vissa blommor, såsom törnrosor, violer, hyacinter m. fl., erhålles oljan genom växtdelarnes stratifiering med bomull, indränkt uti fet olja som upptager den flygtiga. Almström KemTekn. 2: 275 (1845). Ekbohrn (1936). — särsk.
a) (numera mindre br.) i fråga om geologisk lagring (se LAGRA, v.2 2) av bergarter, dels ss. vbalsbst. -ing, om förhållandet l. egenskapen att vara lagrad, dels i p. pf. i mer l. mindre adjektivisk anv., om bergart: lagrad (se LAGRA, v.2 2 b). Trenne olika slag af (geologiska) bildningar: massformiga, utan all stratifiering, eller genom hetta och eld uppkomna; stratifierade, eller Neptuniska; och (osv.). JernkA 1828, Bih. s. 1. Frey 1845, s. 195 (i p. pf., om bergarter). NaturvForsknRådÅb. 1948—49, s. 111 (: stratifiering).
b) trädg. med avs. på (hårdskaligt) frö: nedlägga varvtals i sand l. sandblandad jord l. torvmull o. d. (för att underlätta senare groning). Fortplantningen (hos avenboken) sker lättast genom frön, som samlas vid löffallet och torkas, samt derefter stratifieras i fuktig jord och utsås följande höst. Arrhenius Jordbr. 3: 241 (1861). De stratifierade kärnorna (av vissa surkörsbär) grodde ej. SvVäxtförädl. 2: 81 (1951). TNCPubl. 43: 117 (1969).
c) sociol. o. statist. i fråga om indelning av populationer (se POPULATION 5) i skikt (se d. o. 3 d) l. (del)grupper ur vilka sedan stickprov tas (för att underlätta behandling av material l. ge en jämnare fördelning o. d.). NordStatistNomenkl. 26 (1954). Om man .. stratifierar delpopulationen avlidna efter ålder och behandlar varje stratum för sig, undviker man problemen med den sneda åldersfördelningen. HT 1971, s. 293. Sellerberg KonsumSoc. 146 (1978; om urval för marknadsundersökning).
Ssgr (i fackspr.): STRATIFIERINGS-PROCESS. jfr process, sbst.1 5; särsk. (sociol. o. statist.) till c. HT 1978, s. 302.
-VARIABEL. sociol. o. statist. till c. HT 1978, s. 35.

 

Spalt S 12569 band 31, 1991

Webbansvarig