Publicerad 1985   Lämna synpunkter
SPORRSTRECKS l. SPORRENSTRECKS l. SPORRENSTRECK, adv.
Ordformer
(sporen- 16501740. sporene- c. 1748. sporn- 1790. sporr- 18051807. spår- 1749c. 1755. spåren- 1708c. 1710. -streck c. 1710c. 1748. -strecks c. 17101805. -strek 1740. -streks 16501807)
Etymologi
[liksom d. sporenstregs av t. spor(e)nstreichs, gen. sg. (med adverbiell anv.) av spornstreich (se SPORRSTRÄCK)]
(†)
1) i sporrsträck (se d. o. 1). Then Romerske Curtius som .. sporen-streks rände in vthi then logande Putten, ändandes ther med sielfwilligen sin korte Lijffztijd. Stiernhielm Lycks. 1 (1650, 1668). Jag (blev) intet särdeles fiendteligit .. hwarse, undantagandes en Cossak, som kom spårenstreck på mig rijdandes. RPetre (c. 1710) i KKD 1: 277. (Sv.) Sporrstreks .. (t.) spornstreichs, im Gallopp. Möller (1807).
2) = SPORRSTRÄCK 2; i uttr. gå ngn sporrenstrecks på huden, omedelbart ge ngn på huden (se HUD, sbst.1 1 f β). Hwad dee (dvs. K. XII:s drabanter) angrepo, blef omkullkastat, och hwem dee sågo willa sättia sig, den gingo dee straxt spårenstreks på huden (i slaget vid Holowczyn). KKD 6: 88 (1708).

 

Spalt S 9949 band 29, 1985

Webbansvarig