Publicerad 1969   Lämna synpunkter
SJÖMANA ʃø3~ma2na, äv. (numera föga br.) SJÖMANNA ~man2a l. SKEPPMANA ʃep3~ma2na l. SKEPPMANNA ~man2a, förr äv. SKEPPSMANNA l. SKIPMANNA, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ERI (†, Sparrman ÅmVetA 1790, s. 27), -ING.
Ordformer
(sjö- 1790 osv. skepp- 18761930 (anfört ss. förr använt inom handelsflottan). skepps- 1836. skip- 17961850. -man- 1842 osv. -mann- 1790 (: sjömanneri)1939)
Etymologi
[jfr d. ski(b)mande, nor. ski(b)man(n)e, sjøman(n)e, t. schiemannen; av holl. schiemannen (i bet. 1), till schieman, schimman (se SJÖMAN, sbst.2); i sv. har ordet ombildats dels gm anslutning till SJÖ, sbst., resp. SKEPP o. MANA, v.2, dels gm anslutning till SJÖMAN, sbst.1, resp. SKEPPS-MAN]
1) sjöt. om sjöman: utföra sådant arbete som erfordras för tillverkning, underhåll l. reparation av (tillbehör till) tackling (stundom äv. med inbegrepp av arbete med underhåll l. reparation av segel l. allmännare: utföra sjöman tillkommande arbete); stundom äv. med obj. betecknande del av l. tillbehör till tackling osv.; företrädesvis ss. vbalsbst. -ing. Sparrman ÅmVetA 1790, s. 27. (T.) Schiemannen, .. (sv.) Skeppsmanna: laga tacklaget eller segelverket. Deleen 679 (1836). Underwisningen å kadettfartyget omfattar .. (bl. a.) sjömanning. SFS 1867, nr 38, s. 12. Köpenhamns redd gästas i dessa dagar .. av ett tyskt skolskepp, vars besättning utgöres av kvinnor .. som skola lära sig sjömanna .. (o.) de unga damerna (få) skrubba däck, splittsa trossar och sjömanna på alla möjliga sätt. NDA(A) 1933, nr 213, s. 5. Sjömaning är en gemensam benämning på alla arbeten med tågvirke och vajer. Weinberg Sjömansk. 52 (1954). Alla block (måste) smörjas och göras rena, ”sjömanas”, då och då. SohlmanSjölex. 64 (1955). jfr (†): Sjömanna .. (dvs.) manövrera. WoJ (1891).
2) (i formen sjömanna) (†) i uttr. sjömanna med ngn, om befälsperson på fartyg: tvinga ngn till (onödigt o.) obehagligt sjömansarbete (ss. straff). WoL (1889).
Ssgr (till 1; sjöt.): SJÖMANINGS-ARBETE~020. SvFlH 3: 179 (i handl. fr. 1830).
-RUM. rum avsett för l. använt till (undervisning i) sjömaningsarbeten. BtRiksdP 1902, 5Hufvudtit. s. 94.

 

Spalt S 3269 band 25, 1969

Webbansvarig