Publicerad 1968   Lämna synpunkter
SISSE l. SISS, m.; best. -en; pl. -ar (Tammelin Alm. 1718, s. 29, osv.) ((†) -er HFinlÖ).
Ordformer
(siss 1895 osv. sissar, pl. 1718 osv. sisse c. 1750 osv. zisser, pl. 1704)
Etymologi
[av fin. sissi, av ry. syščik, fasttagare, (hemlig) polis, till syskat’, finna, av kyrkslav. sŭ, med (besläktat med SAM-), o. iskati, söka (besläktat med fsax. ēscon, fordra; se ÄSKA, v.)]
(i Finl., numera nästan bl. i skildring av ä. förh.) = PARTIGÄNGARE 1. Medler tijd uppsnappa .. (ryska) skogsstrykare eller de så kallade Zisser allmogen här och där (vid finska gränsen). HFinlÖ 94 (1704). Erik Indrenius, som .. var kyrkoherde i Messuby och 1717 ihjälsköts af sissar, då ryssarna skulle föra honom till Tavastehus. FinBiogrHb. 1038 (1898).

 

Spalt S 2688 band 25, 1968

Webbansvarig