Publicerad 1967   Lämna synpunkter
SERVE sœr4v l. med mer l. mindre genuint engelskt uttal, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(serv 18991902. serv- i ssgr 1950 osv. serve 1899 osv. sörv 19231953)
Etymologi
[liksom d. serve av eng. serve, till serve (se SERVA, v.2)]
sport. i tennis l. tennisliknande spel (badminton l. bordtennis o. d.): slag varmed bollen sättes i spel; äv. dels om sätt att serva, dels liktydigt med: rätt l. tur att serva. NTIdr. 1899, s. 136. Hr Settervall spelade som vanligt lugnt och säkert samt var till ytterlighet hård i serven. SD 1900, nr 221, s. 6. Hör du, Sten, är du egentligen med i spelet. .? Du tar ju inte en enda boll. Det är din serve. Asplund Stud. 7 (1912). NFSportlex. (1946).
Ssgr (sport. Anm. De flesta av nedan anförda ssgr kunna äv. hänföras till serva, v.2): SERVE- l. SERV-BOLL. boll med vilken man servar, boll som serva(t)s; äv. liktydigt med: spel med serveboll (i ovan angivna bet.). N. N. förlorade de flesta av sina servebollar. IdrB 9: 12 (1911).
-GAME. om game (se gem, sbst.2) under vilket viss spelare servar. SvLawnTHb. 67 (1908).
-KANON. (vard.) mycket hårt slagen serveboll; jfr kanon, sbst.3 3 b. IdrBl. 1935, nr 9, s. 12.
-LINJE. linje som begränsar serveruta l. bestämmer var servaren skall stå l. var servebollen skall träffa. NTIdr. 1900, s. 218 (i tennis). Thayssen Badm. 11 (1933; i badminton).
-MOTTAGARE ~0200. motsatt: servare. IdrB 9: 30 (1911).
-RETURN. = -retur. Wallén Tennis 57 (1933).
-RUTA. ruta inom vilken servebollen skall träffa l. inom vilken servaren skall stå. Wahlberg Tilden LawnT 11 (1926; i tennis). IdrIMar. 1935, s. 204 (i badminton).

 

Spalt S 1999 band 25, 1967

Webbansvarig