Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SAPPERA sape4ra, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; -ARE (se avledn.).
Ordformer
(sap- 1749. sapp- 1625 osv.)
Etymologi
[jfr t. sappieren, sappen, eng. sap; av fr. saper, av it. zappare, avledn. av zappa (se SAPP, sbst.2). — Jfr SAPPÖR]
1) (numera bl. i skildring av ä. förh.) mil. gräva l. anlägga en l. flera sapper l. löpgravar. Sedan (svenskarna) .. medh belinder gått nähr under förborgen, så att [de] der begynte att sappera, hafver fienden (osv.). AOxenstierna 1: 105 (1625). Fienden försterkte .. sina werk och sapperade in emoot grafwen. Spegel Dagb. 71 (1680). Någre utländske Officerare fingo fullmagt att värfva Dragoner och dem, som voro förfarne i minerande och sapperande. Hallenberg Hist. 5: 27 (1796). (Belägringsarbetena) bedrefvos med så stor fart, att man efter några dagar var vid palissaderna efter att ha sapperat öfver grafven. 2NF 21: 1281 (1914).
2) (†) undergräva l. underminera (befästning o. d.). Holmberg 2: 728 (1795). Sappör .. (dvs.) En hvars syssla är att sappera fästningsverk. Weste FörslSAOB (c. 1815). Meurman (1847). särsk. i oeg. l. bildl. anv.: underminera l. undergräva l. förstöra l. spoliera (ngt). När den ena grannen medelst lystrande efter lägenhet söker sin tillwäxt och den andra nödgas förkasta lika stats-maxime, då blifwer en nödwändig jemvigt snart sapperad. HSH 23: 189 (1757).
Särsk. förb. (till 1; numera bl. i skildring av ä. förh., mil.): SAPPERA FRAM010 4. refl., i uttr. sappera sig fram, gm sappering ta sig fram (till l. mot fienden). Infanteriet sapperar sig fram och biter sig sedan fast på nytt. Hedin Front. 670 (1915).
SAPPERA UPP010 4, äv. OPP4, refl., i uttr. sappera sig upp, gm sappering ta sig upp (till l. mot fienden). Man hade .. sapperat sig upp till den ryska ställningens omedelbara närhet. Hedin KrRyssl. 412 (1915).
Ssg (till 1; numera bl. i skildring av ä. förh., mil.): SAPPERINGS-METOD. metod vid sappering. Strussenfelt PVetA 1779, s. 26.
Avledn.: SAPPERARE, m. [jfr t. sappierer] (†) till 1: sappör. Richardson Krigsv. 3: 250 (1749). jfr Därs. 282 (: Saperen, sg. best.).

 

Spalt S 1166 band 24, 1965

Webbansvarig