Publicerad 1959   Lämna synpunkter
RUDIMENTÄR 1dimäntä4r l. rud1-, l. -men-, l. 4r, adj.; adv. -T.
Ordformer
(förr äv. -air)
Etymologi
[jfr t. rudimentär, eng. rudimentary; av fr. rudimentaire, avledn. av rudiment (se RUDIMENT)]
1) (numera mindre br.) motsv. RUDIMENT 1: som (endast) utgör en första början l. ansats till ngt; som befinner sig i sitt första stadium l. på ett outvecklat l. omoget stadium; embryonal; primär; primitiv; äv. med försvagad bet. (delvis med anslutning till 3), närmande sig bet.: liten, obetydlig, minimal, enkel; jfr 2, 3. I sitt rudimentära tillstånd kunna .. (inflammationsprodukterna) upptaga det specifika giftet af inoculable sjukdomar. Hygiea 1853, s. 362. En rudimentär begreppsbildning förekommer hos djuret äfven. Rydberg Brev 2: 310 (1881). På anförda ställe läser man nu poemet ”Anderöst” i dess första rudimentära atterbomska skepnad. 2Saml. 12: 22 (1892). Minst ett tusental år före vår tidräkning skall ett slags rudimentär transportförsäkring .. hafva praktiserats vid karavanhandel. EkonS 2: 672 (1902). Kyrkan, ett rudimentärt Guds hus, fuktigt .. upp i taket. Holmström LändStränd. 2: 110 (1919). Basedowsjukan .. kan förekomma antingen i starkt utpräglad form eller ock i ”rudimentära”, d. v. s. endast mer eller mindre antydda former. Jundell Barn. 2: 247 (1927).
2) motsv. RUDIMENT 2, om kunskap o. d.: elementär; äv. med försvagad bet., närmande sig bet.: obetydlig, minimal (jfr 1). Schulthess (1885). Oxenstiernas kunskaper om riddardikten äro särdeles rudimentära. Lamm Oxenstierna 373 (1911). Den minsta, rent rudimentära kunskap av franska språket. Lagergren Minn. 2: 231 (1923). Östergren (1936).
3) anat. o. bot. motsv. RUDIMENT 3; om organ hos levande varelse l. växt: som har karaktären av l. utgör rudiment (se d. o. 3); outvecklad, outbildad; tillbakabildad; förkrympt; äv. om utveckling av sådant organ: svag, (mycket) ofullständig o. d. Molluscerna äga (enligt J. Müllers undersökningar) åtminstone ett rudimentärt öga. Fries ÅrsbVetA 1832, s. 151. Bladen hos de flesta Cruciferæ äro försedda med rudimentära, glandel-lika stipler. BotN 1858, s. 37. En kvinna med rudimentär utveckling af de inre genitalia. Hygiea 1910, s. 190. Ytterörat är hos oss obestridligen ett rudimentärt organ. VerdS 250: 27 (1921). — särsk. bildl. (jfr 1); särsk.: som utgör en rest l. kvarleva l. ett minne av ngt. Med ”rudimentära” grammatiska kategorier menar jag (bl. a.) sådana, som uppenbara sig endast under form af .. svaga rester af en utdöende grammatisk kategori. Noreen VS 5: 383 (1908). Som en isolerad och rudimentär företeelse ville man .. betrakta den nationellt romantiska dockteater, som ännu florerar i de belgiska storstädernas arbetarkvarter. Hirn Barnlek 214 (1916). Opinionsnämnden är ett minne av en förgången värld, ett rudimentärt organ, om man så vill. HT 1938, s. 348. (Vissa avlånga fat från 1300-talet) äro ofta försedda med tre rudimentära fötter Kulturen 1951, s. 168.

 

Spalt R 2750 band 22, 1959

Webbansvarig