Publicerad 1957   Lämna synpunkter
RESEKTION re1säkʃωn l. res1-, l. -ek-, r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. resec-)
Etymologi
[jfr t. resektion, eng. resection, fr. résection; av lat. resectio (gen. -ōnis), uppskärning, avskärning, vbalsbst. till resecare (se RESEKERA)]
kir. operativt ingrepp varigm en del av ett organ skäres (l. sågas o. d.) av l. bort, av- l. bortskärning o. d.; särsk. om sådant ingrepp med åtföljande förenande av de kvarvarande delarna av det opererade organet. Sedan han genom resection borttagit en del af underkäken, hvilken var angripen (av kancer). Hygiea 1839, s. 149. Om resektion af synnerven vid hotande sympatisk oftalmi. Eira 1896, s. 369. SvLäkT 1935, s. 99. — jfr MAG-RESEKTION.
Ssgr (kir.): RESEKTIONS-HAKE. med skaft försedd hake avsedd att användas för att hålla undan organ l. organdel vid resektion. KatalStille 1926, s. 65.
-HÅL, n. hål l. öppning efter resektion. Sutur av huden över resektionshålet. SvLäkT 1935, s. 386.
-KNIV. kniv avsedd att användas vid resektion. KatalStille 1926, s. 3.
-PREPARAT. preparat (se d. o. 1) av sådan del av organ o. d. som avlägsnats gm resektion. SvLäkT 1935, s. 1044.
-SNITT. snitt som göres vid resektion. SvLäkT 1935, s. 1165.
-SPJÄLA, r. l. f. (numera bl. tillf.) spjäla för spjälning av ben som opererats gm resektion av led o. d. FörslReglSjukvFält 1889, s. 223.
-STÄLLE. ställe (på organ o. d.) där resektion utföres l. utförts. SvLäkT 1935, s. 1165.
-SÅR. sår uppkommet gm resektion. LbKir. 2: 616 (1922).
-TÅNG, pl. -tänger. [jfr t. resektionszange] med vassa käftar försedd tång avsedd att användas vid resektion; äv. (tandläk.) om sådan tång avsedd att (vid tandutdragning) kunna omfatta o. avskära (äv.) det benparti som omger tandroten; jfr ben-sax. 2NF (1915). SvLäkT 1935, s. 1145.

 

Spalt R 1370 band 22, 1957

Webbansvarig