Publicerad 1956   Lämna synpunkter
RAGASSA, v. -ade. vbalsbst. -ANDE.
Etymologi
[finlandssv. dial. ragassa; jfr sv. dial. ragasa, bråka, väsnas, sannol. ombildning av RAGATA, v., med anslutning till sv. dial. gassa, gasa, väsnas (se GASA, v.3). — Jfr RAGASTA]
(i Finl., vard.) bråka, väsnas, ”regera”, rasa. NNordenskiöld (1843) hos Berzelius Brev 11: 256. (Pradajerskan är) En som flänger, en som löper / Och ragassar staden kring. Topelius Läsn. 1: 70 (1865). Bergroth FinlSv. 345 (1917).

 

Spalt R 111 band 21, 1956

Webbansvarig