Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PREVENERA prev1ene4ra l. pre1-, i Sveal. äv. -e3ra2, förr äv. PREVENIERA, v. -ade. vbalsbst. -ANDE; jfr PREVENTION.
Ordformer
(pre- 1769 osv. pré- 17741788. præ- 16141842. -venera 1755 osv. -veniera 16141791)
Etymologi
[jfr t. prävenieren, fr. prévenir; av lat. prævenire, komma före, hindra (se PREVENIRE)]
1) (†; se dock a o. b) komma l. hinna före (ngn l. ngt), förekomma (ngn). HSH 7: 116 (1637). (Att ge ut en tidning) hade aldrig blifvit allvare af, och då må vi vara nöjde at Dalgren & C: ie, mera raske, prevenerat oss. HJärta (1825) i 3SAH XXXIX. 2: 155. Börjesson C12 43 (1858). särsk.
a) (numera bl. ngn gg i fackspr.) förekomma l. hindra l. förebygga (ngt). RA II. 1: 364 (1614). Straffverkan har .. två sidor, den prevenerande och den infamerande. Thyrén StrafflRef. 1: 41 (1910).
b) (tillf.) förhindra alstring av (barn) gm användning av preventivmedel. RiksdP 1910, 2K nr 61, s. 92.
2) (†) i förväg bearbeta (ngn), i förväg inge (ngn) en viss mening, intala (ngn) välvilja (för ngn) l. motvilja (emot ngn), (gm föreställningar) göra (ngn) benägen (att göra ngt); i p. pf. äv. i mer l. mindre adjektivisk anv.; särsk. i uttr. vara prevenerad för ngn, vara gynnsamt stämd l. positivt inställd gentemot ngn, vara partisk för ngn. Schück VittA 5: 173 (i handl. fr. 1755). (Jag) gissar .. att Leopold prevenerat honom emot mig i denna sak. Tegnér (WB) 3: 334 (1818). Min lilla fästmö tyckes just vara särdeles prevenerad för sin dåraktiga Herr Cousin. Knorring Cous. 1: 5 (1834). Prævenera honom (dvs. kronprins Oskar) åtminstone, att icke onådigt .. upptaga, om jag .. begär frihet från föreläsningar. Atterbom (1842) i 3SAH XXXVII. 2: 117. 2NF (1915).
3) (i ålderdomligt språk) underrätta l. varsko (ngn) i förväg (om ngt l. att ngt skall ske); förbereda (ngn på ngt); förr äv.: meddela i förväg (att). Kellgren (SVS) 6: 32 (1774). Jag får nu prevenera att jag (osv.). Svanström Järn 116 (cit. fr. 1820). Var god och prevenera dem .. om nödvändigheten, att infinna sig kl. 1/2 6. 3SAH LIX. 3: 6 (1836). (Han hade) blivit prevenerad att .. följande morgon ett anfall skulle utföras. GPoppius (c. 1850) Därs. 44: 31. Jag måste prevenera Ebba på att jag redan i morgon reser till Petersburg. Grotenfelt NFosterl. 40 (1918). 2SvUppslB (1952). särsk. (†) i uttr. prevenera ngn på en dans, i förväg bjuda upp ngn till en dans. CFDahlgren 5: 227 (1833).

 

Spalt P 1813 band 20, 1954

Webbansvarig