Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PEDO- pe1do- l. ped1o-, l. -å- l. -ω-, äv. (föga br.) PAIDO- paj1do- osv.
Ordformer
(paido- 1897 (: paidologien). pedo- 1907 (: pedogenesen) osv. pädo- (pæ-) 1818 (: Pädonomer)1913 (: pädogenes))
Etymologi
[jfr t. pädo-, paido-, eng. pædo-, pedo-, paido-, fr. pædo-, pédo-, mlat. o. nylat. pædo-; av gr. παιδο-, ssgsform av παῖς (gen. παιδός), barn (se PEDAGOG)]
i ssgr.
Ssgr [i allm. med motsvarigheter l. förebilder i t., eng. o. fr.]: PEDO-GENES1004. [tidigast använt (i den ryska formen pedogenezis) av den tyskryske zoologen K. E. von Baër († 1876)] zool. fortplantning(ssätt) varvid (obefruktade) ägg utvecklas till nya individ hos djur som ännu befinna sig i ungdomsstadiet (larv- l. puppstadiet); larval partenogenes. 2NF 8: 942 (1907).
-GENETISK10040. zool. som utmärkes av l. har avseende på pedogenes. Pädogenetiska larver. FoFl. 1913, s. 152.
-LOGI1004, sbst.1 (paido- 1897. pedo- 1914 osv.) [jfr -logi 2 a] (i fackspr.) sammanfattande benämning på de vetenskaper (pedagogik, barnpsykologi o. pediatrik) som handla om barnet (dess natur o. utveckling); stundom äv. i inskränktare anv., om barnpsykologi. PedT 1897, s. 421 (om barnpsykologi). SvUppslB (1934).
-NOM104, m. [ytterst av gr. παιδονόμος] (om forngrekiska förh.) överhetsperson som hade att övervaka ungdomens uppfostran; jfr -nom I 2. Norrmann Eschenbg 2: 161 (1818; i Sparta).

 

Spalt P 534 band 19, 1952

Webbansvarig