Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PEDAGOGISK pe1dagå4gisk l. ped1(-gå- el. -gω- LoW (1889); jfr Bergroth FinlSv. 46 (1916)), adj.; adv. -T.
Ordformer
(ped- 1805 osv. päd- (pæd-) 17941869)
Etymologi
[jfr t. pädagogisch, eng. pedagogic, fr. pédagogique; av gr. παιδαγωγικός, till παιδαγωγός (se PEDAGOG). — Jfr PEDAGOGIK]
som tillhör l. har avseende på uppfostran l. undervisning; uppfostrings- l. undervisnings-; skol-; som tillhör l. har avseende på pedagogik. Pedagogisk litteratur. Pedagogiska museer, skolmuseer. De som .. kunna döma öfver Pädagogiska ämnen. Hasselroth Campe 4 (1794). Pædagogisk tidskrift. (1865; tidskriftstitel). Personer med tillräcklig pedagogisk erfarenhet. PedBl. 1875, s. 62. Pedagogisk psykologi. SvUppslB 22: 151 (1935). Pedagogisk slöjd eller skolslöjd. ÅbSvUndH 56—57: 8 (1939). (†) Pedagogiska examen (dvs. examen för kompetens ss. lärare i socken- l. folkskola). BEHildebrand Brev 11/7 1845. — jfr KONST-, SPRÅK-, SÅNG-PEDAGOGISK m. fl. — särsk. med bibegrepp av självsäkerhet l. förnumstighet o. d.: undervisande; jfr DOCERA 2, ävensom PEDAGOGISERA. Hon .. var ohjälpligt pedagogisk i rösten. Siwertz JoDr. 61 (1928). Östergren (1934).

 

Spalt P 524 band 19, 1952

Webbansvarig