Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PALPATION pal1paʃω4n, äv. -atʃ-, r.; best. -en.
Etymologi
[jfr eng. palpation, ävensom lat. palpatio (gen. -ōnis), klappning, smekning; till PALPERA]
med. palpering. Tholander Ordl. (c. 1875). I tidigt skede .. kan tumören .. så gott som aldrig kännas vid palpation av buken. Svartz MatsmältnSj. 76 (1932).
Ssg: PALPATIONS-FYND. med. LbKir. 3: 139 (1922).

 

Spalt P 99 band 19, 1952

Webbansvarig