Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PALANTIN, se palatin, sbst.2

 

Spalt P 64 band 19, 1952

Webbansvarig