Publicerad 1944   Lämna synpunkter
MESOGOTISK mes1ogω4tisk l. me1-, l. -så- l. -sω-, l. -gå4-, äv. (numera bl. arkaiserande) MESOGÖTISK -jø4tisk, adj.; adv. -T.
Ordformer
(meso- c. 1855 osv. moeso-, möso- 17641876. -gotisk 1889 osv. -göt(h)isk 17641934. -götsk 1772)
Etymologi
[jfr t. mäsogotisch, eng. Moeso-Gothic, fr. moesogothique; ytterst av senlat. moesogothicus, till moesogothi, pl. (se MESOGOT). I fråga om formen -götisk jfr GÖTISK, adj.1 5]
hist. som har avseende på l. tillhör mesogoterna; förr vanl., numera bl. i anslutning till ä. lärt spr., i vidsträcktare anv.: västgotisk, gotisk. SvMerc. 1764, s. 512. Bibelöversättningen på det mesogötiska språket. Jensen SvMinn. 188 (1910). SvUppslB 11: 615 (1932).
Avledn.: MESOGÖTISKA, r. l. f. (numera bl. med anslutning till ä. lärt spr.) det västgotiska språket. SvMerc. 1764, s. 512. LoW (1911).

 

Spalt M 839 band 17, 1944

Webbansvarig