Publicerad 1943   Lämna synpunkter
MEGA- me1ga- l. meg1a-, l. (framför vokal) MEG- meg1resp. meg-.
Etymologi
[av gr. μεγα-, ssgsform av μέγας, stor]
(i fackspr.) i ssgr: stor-.
1) om ngt som är stort i förh. till ngt annat av samma slag; ofta motsatt MIKRO-.
2) fys. i ssg med måttsenhet: en million gånger måttsenheten.
Ssgr (i allm. till 2, fys.): A: MEG-AMPÈRE104. en million ampère. 2NF (1912).
-OHM04. en million ohm. TT 1898, Allm. s. 10.
B: MEGA-FON, -LIT, se d. o. —
(1) -SPOR104. bot. visst slags större spor hos kärlkryptogamer; motsatt: mikrospor. Areschoug LbBot. 338 (1863).
-WATT104. en million watt. FörslElektrOrdl. (1931).
-VOLT104. en million volt. 2NF (1912).

 

Spalt M 698 band 17, 1943

Webbansvarig