Publicerad 1942   Lämna synpunkter
MAHOGNY mahoŋ4ny, ngn gg 032, äv. MAHOGNI -ni osv., r. l. m. l. n.; best. -n, ss. n. -t, ngn gg -et (Agardh (o. Ljungberg) III. 1: 165 (1857), MeddSlöjdF 1900, 1: 16); förr äv. MAHAGONY l. MAHOGONY (maho´gony (uttalas mahåggåni el. mahåggene) Weste), n.; förr äv. MAHOGEN, sbst.
Ordformer
(mahogen 1796. mahagany, mahogany (mahogen-, mahog(g)on- o. d., -e, -i, -u) 17351879. mahogny (mahugn- o. d., -e, -i, -u) 1771 osv. majahoni 1818. mohagon- 1767)
Etymologi
[jfr t. mahagony, eng. mahogany, ä. fr. mahogani, mahogon; ytterst från ett (sannol. på Jamajka talat) västindiskt indianspr. (jfr ZeitschrVerglSprachf. 61: 72 ff. (1934))]
sammanfattande benämning på ett antal (ljusare o. mörkare) bruna till rödbruna, hårda, täta, tunga o. lättpolerade tropiska träslag, använda vid möbeltillvärkning, finare snickeri, båtbyggeri m. m.; särsk. om det virke som erhålles av vissa arter av släktet Swietenia, i sht Swietenia Mahagoni Lin. (äv. kallat äkta l. amerikansk mahogny). Ett engelskt bord af Mahoggone. Wrangel TessPal. 35 (i handl. fr. 1735). Ett .. Brädspel af superb Mahogene. Kellgren (SVS) 6: 262 (1790). Nilsson Skeppsb. 105 (1932). — jfr AMARANT-, KUBA-MAHOGNY. — särsk.
a) (i fackspr.) oeg., i uttr. vit l. vitt mahogny, om virke av trädet Anacardium occidentale Lin. NF 1: 70 (1875). SvUppslB 1: 950 (1929).
b) (numera föga br.) i utvidgad anv., om träd varav mahognyvirke erhålles; mahognyträd. Mahagany är nu mera sällsam på St. Croix, i jämförelse med förra tider. Oldendorp 1: 188 (1786). VetAH 1792, s. 145. Fries SystBot. 108 (1891; om Swietenia Mahagoni Lin.).
c) (mera tillf.) i utvidgad anv., = MAHOGNY-FÄRG. (Kvinnornas) färg, under målningen, var brunaktig, emellan Olive färg och Mahogene. Cook 2Resa 57 (1783).
Ssgr: MAHOGNY-BETS. snick. o. mål. använd för behandling av föremål av vissa träslag för att ge dem en färg lik mahognyns. Eneberg Karmarsch 1: 205 (1858). AHB 39: 117 (1870).
-BETSA, v., -ning. jfr -bets. Mahognybetsade möbler. Stöckel o. Thon 29 (1857: mahogni-betsning).
-BORD.
-BRUN. som har samma färg som mahogny. Cook 2Resa 100 (1783).
-BRUNT, n. jfr -färg. Almqvist Törnr. 1: 142 (1839).
-BYRÅ. 2Saml. 3: 76 (1788).
-FANER. Björkman (1889).
-FANERAD, p. adj. Mahogni-fanerade möbler. Grotenfelt LandtbrFinl. 27 (1896).
-FÄRG. mahognyns färg; mahognybrun färg. Almström KemTekn. 2: 348 (1845).
-FÄRGAD, p. adj. mahognybrun till färgen. CVAStrandberg 3: 362 (1854).
-GROGG. (ngt vard.) stark grogg (eg.: grogg av mahognybrun färg). Rybrant Cobb 39 (1930).
-IMITATION. konkret. SkånAB 1908, nr 91, s. 3.
-MÖBEL. DA 1808, nr 77, s. 7.
-PANEL.
-PANELAD, p. adj. Blomberg Uvd. 129 (1917).
-SKIVA, r. l. f. särsk. på bord o. d. —
-SKRIN. BoupptVäxjö 1833.
-STOL.
-TODDY. (ngt vard.) jfr -grogg. Lundin NSthm 267 (1888).
-TRÄ, förr äv. -TRÄD, sbst.1 trä l. virke av mahognyträd; äv. i uttr. äkta mahognyträ, om virke av Swietenia Mahagoni Lin. Osbeck Resa 166 (1751, 1757). Almström Handelsv. 201 (1845: äkta).
-TRÄD, sbst.2 till släktet Swietenia Lin. hörande, i sht på de västindiska öarna växande träd; särsk. om Swietenia Mahagoni Lin. Brander NatH 85 (1785).

 

Spalt M 57 band 16, 1942

Webbansvarig