Publicerad 1941   Lämna synpunkter
LYCEUM lyse4um l. 032, n.; best. lyceet; pl. lyceer.
Etymologi
[jfr t., eng. lyceum, högre skola, gymnasium; av lat. Lyceum, av gr. Λύκειον, ett strax utanför det forntida Aten beläget gymnasium]
högre undervisningsanstalt; i Sverge särsk. om en till högre allmänt lärovärk ansluten (1928 införd, men under avveckling stadd) bildningslinje som avser att efter sexklassig folkskola på sex år föra till studentexamen; i Finl.: högre lärdomsskola, högre allmänt lärovärk. AnmälUpsLyc. 1826, s. 1. FFS 1872, nr 26, s. 2. Lyceet består av sex ettåriga kretsar. SFS 1928, s. 1318. Lyceum för flickor (i Sthm). SvStatskal. 1940, s. 782. — jfr LATIN-, NORMAL-, PRIVAT-, REAL-, STATS-LYCEUM m. fl.
Ssgr: LYCEI-BIBLIOTEK. FoU 15: 185 (1902).
-ELEV.
-KAMRAT. jfr -ELEV.
-TID. särsk.: tid då ngn vistas ss. lärjunge vid ett lyceum.

 

Spalt L 1263 band 16, 1941

Webbansvarig