Publicerad 1940   Lämna synpunkter
LIKENO- lik1eno- l. li1-, l. likän1-, l. -nå-, stundom -nω-.
Ordformer
(vanl. skrivet lich-)
Etymologi
[till lat. lichen, lav (se LIKENIN)]
som har avseende på l. samband med lavar; ss. förled i ssgr.
Ssgr (i fackspr.): LIKENO-LOG 1004 l. 01—, m.||ig. [jfr t. lichenolog, fr. lichénologue] lavkännare, lavforskare. Wikström ÅrsbVetA 1827, s. 26.
-LOGI 10104 l. 010—, r. [jfr t. lichenologie, eng. lichenology, fr. lichénologie] vetenskap(en) l. lära(n) om lavar, vetenskapsgren som sysslar med studiet av lavar. VetAH 1815, s. 252.
-LOGISK10040 l. 01—. [jfr eng. lichenologic] adj. till LIKENO-LOG o. LIKENO-LOGI. Wikström ÅrsbVetA 1829, s. 10.

 

Spalt L 721 band 16, 1940

Webbansvarig