Publicerad 1940   Lämna synpunkter
LIBERERA, v. -ade. jfr LIBERATION (se avledn.).
Etymologi
[jfr t. liberieren, fr. libérer, ävensom eng. liberate; av lat. liberare, befria, till liber, fri (se LIBERAL)]
(†) befria, fria; fritaga (ngn). G1R 3: 322 (1526). Hagberg Shaksp. 6: 199 (1849).
Avledn.: LIBERATION, r. l. f. [jfr t., eng. liberation, fr. libération, lat. liberatio (gen. -ōnis)] (†) befrielse. Spegel Dagb. 97 (1680).

 

Spalt L 622 band 16, 1940

Webbansvarig