Publicerad 1937   Lämna synpunkter
KONSKRIBERA kon1skribe4ra, i Sveal. äv. -e3ra2 (kånnskribèrad Dalin), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr KONSKRIPTION (se avledn.).
Ordformer
(förr äv. skrivet conscrib-)
Etymologi
[jfr t. konskribieren, eng. conscribe, fr. conscriber, av lat. conscribere, sammanskriva, sammankalla gm uppteckning på lista, av com (se KON-) o. scribere (se SKRIVA)]
1) (†) sammankalla (riksdag). RARP 1: 74 (1627).
2) (i fråga om ä. förh.) utskriva (manskap) till krigstjänst; särsk. i fråga om det urspr. i Frankrike 1798 införda systemet enl. vilket manskap uttogs till krigstjänst gm lottning. SvLitTidn. 1813, sp. 534. SvUppslB (1933). — särsk. i p. pf. ss. adj.; äv. i substantivisk anv., i sht i pl. Fartyg, med conscriberade .., äro redan .. afgångne till Italien. DA 1808, nr 55, s. 3. Weibull (o. Tegnér) LUH 1: 341 (1876).
Avledn.: KONSKRIPTION, r. l. f. [jfr t. konskription, eng. conscription, av fr. conscription, av lat. conscriptio (gen. -ōnis)] (i fråga om ä. förh.) vbalsbst. till KONSKRIBERA 2. PT 1791, nr 2, s. 3. DA 1808, nr 54, s. 2. Agardh (o. Ljungberg) II. 2: 453 (1856). 3NF (1929).
Ssgr (i fråga om ä. förh.): konskriptions-manskap. KrigVAH 1811—15, s. 189.
-skyldig. Conscriptions-skyldigt manskap. KrigVAT 1835, s. 378.
-ålder. ålder som medförde skyldighet att låta utskriva (utlotta) sig till krigstjänst. KrigVAT 1834, s. 299. WoJ (1891).

 

Spalt K 2155 band 14, 1937

Webbansvarig