Publicerad 1937   Lämna synpunkter
KOMMERSIELL komær1siäl4 l. kom1ær- l. kom1är- l. kom1er-, äv. 4l (kåmmärrsiä´ll Dalin), adj.; adv. -T.
Ordformer
(förr äv. skrivet comm-. -siel (-ciel) 18111906. -siell (-ciell) 1816 osv.)
Etymologi
[jfr t. kommerziell, eng. commercial; av fr. commercial, adj. till commerce (se KOMMERS)]
(i sht i fackspr.) som gäller l. har avseende på l. finnes inom l. tillhör l. utmärker (osv.) handel(n) l. handelsväsendet; handels-; äv.: som bedrives ss. affär l. för erhållande av vinst. Lyceum 2: 24 (1811). Europas närvarande industriella och commerciella .. tillstånd. Broling Ångb. 12 (1816). Nordens komersiella förbindelser med Spanien. Verd. 1890, s. 262. Kommersiella meddelanden. (1914; tidskriftstitel). Kommersiell flygning. SvD(A) 1929, nr 243, s. 3.

 

Spalt K 2001 band 14, 1937

Webbansvarig