Publicerad 1936   Lämna synpunkter
KLÄMPA, v. -ade (pr. ind. sg. -er SynodA). vbalsbst. -NING.
Etymologi
[avledn. av KLÄMP]
(†) klämta. LPetri Kyrkiost. 34 b (1566). Wardt och anrört och beslutet (på stiftssynoden), at man så wäll här effter som här till pro pace klämper. SynodA 1: 21 (1608). SthmStadsord. 1: 159 (1661).
Särsk. förb. (†): KLÄMPA SAMMAN. ringa samman. Cavallin Herdam. 4: 222 (i handl. fr. 1697).

 

Spalt K 1495 band 14, 1936

Webbansvarig