Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KANAK kana4k, m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. kanake, eng. kanaka; av havaj. kanaka, man]
man tillhörande urbefolkningen på Havaji o. vissa andra söderhavsöar; i pl. om personer tillhörande denna befolkning utan hänsyn till kön; särsk. om havajiska arbetare i Australien. Skogman Eug. 1: 205 (1854). Andersson Austral. 197 (1915). Kede Otah. 117 (1933).
Ssgr: KANAK-BARN.
-HUS. Andersson Verldsoms. 2: 45 (1854).
-KVINNA.
-SPRÅK. Andersson Verldsoms. 2: 215 (1854).
Avledn.: KANAKSKA, f. (†) kanakkvinna. Skogman Eug. 1: 205 (1854).

 

Spalt K 324 band 13, 1935

Webbansvarig