Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KAMBIAL kam1bia4l, adj.
Etymologi
[jfr t. kambial, eng. o. fr. cambial; av senlat. cambialis, till cambium (se KAMBIUM)]
bot. som hör till l. sammanhänger med l. har avseende på kambium. De .. kambiala cellerna. BotN 1873, s. 176. Under tiden för den kambiala verksamheten. LAHT 1892, s. 126.
Ssgr (bot.): KAMBIAL-CELL. kambiecell. BotN 1855, s. 54. Lundström Warming 45 (1882).
-LAGER, n. kambielager. Lundström Warming 139 (1882).
-VÄVNAD. kambievävnad. BotN 1850, s. 184. Mellan bast och ved ligger kambial- eller delningsväfnaden. ArkKem. IV. 28: 1 (1912).

 

Spalt K 234 band 13, 1935

Webbansvarig